Programmawet 2002


Onlangs werd de Programmawet 2002 door de regering goedgekeurd, waarin een belangrijk onderdeel, het statuut van de medewerkende echtgenoten of korter ME genoemd, uitvoerig is besproken. Het motief om in dit sociale statuut een verandering in te brengen, is namelijk de erkenning als een volwaardige economische activiteit en een stap naar de economische onafhankelijkheid.

Men schat in Vlaanderen dat een 130.000 vrouwen hun echtgenoot helpen in zijn zelfstandige onderneming. Het knelpunt dat zich voordoet, is vooral te vinden bij echtscheidingen. Vrouw hielp man in de zaak, maar verwierf geen rechten en sociale voordelen bij een echtscheiding. Vanaf 01/01/2003 tot 31/12/2005 is er een soort van overgangsmaatregel die een mini-statuut verplicht. Hier dient de medewerkende echtgeno(o)t(e) 0,6 % bijdrage te betalen op haar/zijn toegekende bezoldiging. De bijdragen zullen dienen voor de regeling van eventuele arbeidsongeschiktheid. Het volledig zelfstandige statuut is nog optioneel,waarbij de ME de volle pot aan sociale bijdragen betaalt. Vanaf 01/01/2006 wordt de verplichting voor een volledig zelfstandig statuut aan ME die geboren zijn vanaf 01/01/1956.

Een mini-statuut is dan nog enkel mogelijk voor ME die geboren zijn vóór 01/01/1956. Verplichting is steeds zich aan te sluiten als ME bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen en bij een ziekenfonds. De ME die kiest voor het mini-statuut kan geen kostenaftrek toepassen op aan te geven inkomsten. Er is wel bijkomende kostenaftrek toegelaten bij het volledig sociaal statuut van de ME. Dus is er meteen sprake van discriminatie. De tarieven van de minimum aan sociale bijdragen voor het mini-statuut zal 18,00 euro per kwartaal zijn, voor het volledige statuut betaalt de ME per kwartaal een bijdrage van 227,75 euro.