BOEKHOUDING


De tijd is voorbij dat de boekhouder nog alles in registerboeken moest inschrijven en verwerken. Vandaag de dag kunnen wij als boekhouder gebruik maken van gesofistikeerde software. Computerboekhouding is dan ook absoluut een must om de klant snel en up to date informatie te geven over zijn zelfstandige activiteit, uitgedrukt in cijfers.

Ons kantoor werkt al geruime tijd met het boekhoudprogramma Expert/M . U kan deze firma gemakkelijk terugvinden op http://www.expertm.com.
Wij kunnen met dit softwarepakket zeer snel de volgende gegevens aan onze klanten aanbieden na input van alle gegevens:

 • Uitgebreide saldibalans en exploitatierekening
 • Historieken en bewegingen van klanten - en leveranciersrekeningen
 • Historieken en bewegingen van vorderingen en schulden, alsook detail van kosten - en opbrengstenrekeningen
 • Afschrijvingstabellen van investeringen
 • Detail van de openstaande facturen van klanten en leveranciers
 • Complete BTW administratie met de nodige aangiften
 • De verplichte jaarrekening voor vennootschappen
 • Vele andere gedetailleerde lijsten in verschillende vormen
 • De facturen, boekhoudstukken en bankafschriften worden ingeboekt en
  verwerkt in de diverse dagboeken

Bij het afsluiten van ieder boekjaar krijgen onze klanten een volledig jaarrapport waarin al deze vermelde lijsten en documenten worden samengebundeld. In de loop van een boekjaar zal de klant eveneens op de hoogte gebracht worden met cijfermateriaal uit zijn boekhouding, die een belangrijke info geeft over de huidige reële en financiële situatie van zijn onderneming.
En als U weet dat dit alles nogmaals bespreekbaar is, durven wij zeggen dat de klanten een complete boekhoudkundige service wordt aangeboden.

En nog dit: voor starters zullen wij bij de nodige instanties alle aanvragen doen om zo gemakkelijk te kunnen starten met hun zelfstandige onderneming.
Voor vennootschappen doen wij de volledige oprichting tot en met de notariële akte van de oprichting.