Intellectuele Eigendom - Disclaimer - Privacy beleid


Intellectuele Eigendomsrechten

Alle teksten, foto's, tekeningen, data, software, benamingen, handelsnamen, domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen beschikbaar op deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Boekhoudkantoor Bossaerts of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Boekhoudkantoor Bossaerts de op deze website aangeboden informatie te reproduceren, aan te passen, openbaar te maken, te herverdelen of te versturen, te verkopen of anderzijds over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Privacy Beleid

Boekhoudkantoor Bossaerts kan gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Boekhoudkantoor Bossaerts website gekomen bent of waarlangs u die verlaat.

Boekhoudkantoor Bossaerts verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een online-formulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker Boekhoudkantoor Bossaerts toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van Boekhoudkantoor Bossaerts met het oog op een automatische gebruikersprofilering, klantenbeheer of marktonderzoek directe marketing. De verstrekte gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden. U hebt recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U hebt het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot werner@bossacc.be.

Tijdens een bezoek aan de site worden geen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst.

Disclaimer
De informatie, software, producten en diensten ("informatie") die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Boekhoudkantoor Bossaerts staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Boekhoudkantoor Bossaerts is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site zouden voorkomen. Boekhoudkantoor Bossaerts behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

Deze website kan doorverwijzingen ("links") naar websites van derden bevatten of daar op een andere manier naar verwijzen. Boekhoudkantoor Bossaerts heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Boekhoudkantoor Bossaerts houdt op geen enkele manier de impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites.

Indien er via de website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van juridische, financiële of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder enige vorm van garantie gegeven en zonder Boekhoudkantoor Bossaerts hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden.

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website met uitzondering van de Belgische doorverwijzinsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. Ingeval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Mechelen bevoegd.