FISCALITEIT


Tegenwoordig heeft de fiscus de middelen om steeds meer en meer controles uit te oefenen en dan nog wel zeer uitvoerig. Sinds de diensten van de BTW - Administratie en Belastingen eveneens geautomatiseerd geraken en door het ontstaan van de controlecellen onder de naam AOIF, is het leven van de zelfstandige ondernemer er niet gemakkelijker op geworden.

Om het cliënteel gerust te stellen, heeft ons kantoor zich verdiept in deze complexiteit van wetten en verplichtingen. Wij zijn zodanig bewapend met fiscale software dat iedere klant zeker geen eurocent te veel hoeft te betalen aan de fiscus. De software die wij gebruiken, geven ons de mogelijkheid om over bepaalde onderwerpen en artikels die in het Wetboek voorkomen te adviseren, toe te passen en zo nodig de rechtspraak hier omtrent te consulteren. De ondernemingen die deze volmaakte databanken leveren vindt U terug op http://www.fiscalc.be en http://www.index.be.

Via deze software pakketten kunnen wij onze klanten hun fiscale situatie optimaliseren van zodra alle aangiftegegevens gekend zijn en ingebracht zijn. Zowel voor de natuurlijke personen die worden getaxeerd in de Personenbelasting, alsook de rechtspersonen in de Vennootschapbelasting.

Wat de BTW betreft, doen wij voor iedere BTW belastingplichtige de nodige aangiften naar de BTW- Administratie toe. Ook de aangiften nieuwbouw voor particulieren.